Excite

Van spaarloonregeling naar vitaliteitssparen

De overheid heeft beslist om de spaarloonregeling op de schop te nemen. De nieuwe naam is vitaliteitssparen. Wat houdt deze nieuwe tak van sport in? Is deze nieuwe spaarvorm beter dan de spaarloonregeling? En wat gebeurt er met je gespaarde bedrag in de oude regeling? Moet je zelf actie ondernemen?

De oude spaarloonregeling

Met de spaarloonregeling kon je jaarlijks een onbelast spaarpotje opbouwen. Het maximale bedrag hiervoor was 613 euro. Dat verhuisde van je brutoloon naar je spaarloonrekening. Deze rekening was geblokkeerd. Het was immers de bedoeling dat je jouw spaarpotje minstens vier jaar onaangeroerd liet. Als tegenprestatie kreeg je dan een iets hogere spaarrente. Dat was één voordeel.

Het tweede voordeel om deel te nemen aan de spaarloonregeling hield verband met de inkomstenbelasting. Als werknemer hoefde je geen belasting te betalen. Vandaar de veel gebruikte kreet 'belastingvriendelijk sparen'. Dat maakte de regeling dubbel interessant om aan deel te nemen.

Op 1 januari 2012 kwam er een einde aan dit sprookje. Je kunt geen geld meer bijstorten via de spaarloonregeling. Maar de plaatsvervanger staat klaar vanaf 2013. De werkgevers en afdelingen personeelszaken kunnen gaan studeren hoe het dan allemaal weer moet. En laat ons hopen dat we erop vooruitgaan. Aan het eind van de rit heeft het altijd met fiscaliteit te maken. En fiscaliteit en belastingen zijn goede buren.

Nadeel van deze maatregel

In 2012 kun je op geen enkele manier belastingvrij sparen. Met andere woorden: dit jaar kun je naar je naar 613 euro spaarloon fluiten, want er is geen overgangsmaatregel voorzien.

Wat nu?

Geen paniek: er verandert niets. Alle spaarloon dat je tot nu toe hebt opgebouwd, blijft onder de 'oude fiscale regels' vallen.

Wat kun je nu nog doen?

Je hebt twee mogelijkheden. Of je neemt het bedrag in één keer op. Dat kan door gebruik te maken van de mogelijkheid die 'onbelast deblokkeren' heet. Of je laat het gewoon staan tot de volledige looptijd om is. Dat kan in elk geval niet langer duren dan vier jaar. Je krijgt dan, net zoals in het verleden, elk jaar een deel bijgeschreven. Na die periode is het helemaal over en out!

De vitaliteitsregeling

Vanaf 2013 komt de vitaliteitsregeling eraan. Deze nieuweling vervangt niet alleen de spaarloonregeling. Ook de levensloopregeling verdwijnt dan van het toneel. De vitaliteitsregeling is bedoeld om werknemers te gaan helpen met het vrij maken van tijd en geld voor zorgtaken, scholing, een eigen bedrijf starten of een deeltijdpensioen voor zichzelf op te bouwen.

Een uitgebreid pakket vitaliteit

De geleidelijke invoering van het vitaliteitspakket start reeds dit jaar. Afgeschaft worden de volgende fiscale maatregelen: arbeidskorting voor ouderen, spaarloonregeling en levensloopregeling. In 2013 is als laatste de doorwerkbonus aan de beurt.

Wat komt daarvoor in de plaats in 2013?

Maak kennis met de nieuwkomers: de werkbonus voor 61-plussers, het vitaliteitssparen, de extra stimulering scholing. Om reden van de lengte van dit artikel wordt alleen het vitaliteitssparen toegelicht.

Het nieuwe vitaliteitssparen is bedoeld voor werknemers, ondernemers en wat men noemt 'resultaatgenieters'. De stortingen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Het nieuwe is dat er pas belasting wordt geheven bij opname van het geld. Maximaal kun je fiscaal sparen tot 20.000 euro. De maximuminleg per jaar voor deze vorm van fiscaal vriendelijk sparen is 5.000 euro. Met andere woorden: je kunt maximaal gedurende 4 jaar het volle pond sparen en 4 keer in de aangifte inkomstenbelasting 5.000 euro opgeven in box 1. Vanaf je 62ste kun je jaarlijks maximum 10.000 euro opnemen.

Even wennen aan het idee

Van spaarloonregeling naar vitaliteitssparen: hot item voor 2012. We gaan overstelpt worden met uitleg over deze vitaliteitsregeling. De materie is immers helemaal nieuw. En de overheid kennende, is het nog maar de vraag of het eenvoudiger en transparanter wordt. Ook werkgevers en personeelszaken moeten in de boeken duiken. Of we er met zijn allen beter van worden?

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021