Excite

Hoeveel startkapitaal hoort bij een vennootschap?

Heb je plannen om een vennootschap de beginnen? Net als bij veel andere bedrijfsvormen heb je ook bij een startkapitaal bij je vennootschap nodig. Omdat bij een vennootschap de aandeelhouders, dus de eigenaren van het bedrijf, slechts beperkt aansprakelijk zijn, is het startkapitaal vaak hoger dan wanneer je bijvoorbeeld een eenmanszaak opzet.

Besloten vennootschap: wat is het?

Een besloten vennootschap of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon waarbij het kapitaal of het bezit van het bedrijf is verdeeld in aandelen. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar op de beurs, omdat ze op naam zijn. In de statuten van de vennootschap kan tot in detail worden toegelicht wanneer de aandelen wel of niet overdraagbaar zijn en onder welke voorwaarden. De meest gangbare regel is dat andere aandeelhouders hun goedkeuring moeten geven als er een nieuwe aandeelhouder bij de vennootschap komt, bijvoorbeeld door erfenis of koop. In Nederland en België is een typisch kenmerk dat de aandeelhouders vrijwel niet aansprakelijk zijn als de vennootschap schulden maakt of failliet gaat.

Besloten vennootschap oprichten

Omdat een vennootschap een rechtspersoon is, moet een oprichting aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarbij hoort dat een notaris een oprichtingsakte maakt en dat de bv wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wat betreft de financiën moet een bank of accountant een bankverklaring of een accountantsverklaring hebben, waaruit blijkt dat er aandelen zijn met een totale waarde van ten minste 18.000 euro. Dit bedrag staat gelijk aan het minimale bedrag van het startkapitaal van een vennootschap. Voor eenmanszaken zullen de regels aangepast worden, zo heeft minister Verhagen in 2011 toegezegd.

Startkapitaal vennootschap

De eis van 18.000 euro startkapitaal is wettelijk vastgelegd en hieraan moet dus voldaan worden, voor er een bv opgericht kan worden. Om de bankverklaring of accountantsverklaring te bemachtigen, moet er 18.000 euro gestort worden op de bankrekening van de vennootschap. Het startkapitaal van de vennootschap kan ook in natura worden geaccepteerd. Dit is vaak het geval bij eenmanszaken. Een accountant of bank beslist dan of het bedrag voldoende is gedekt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021