Excite

Steeds meer mensen hebben betaalachterstand op hypotheek

  • © Getty Images
Steeds meer mensen hebben een betaalachterstand op hun hypotheek. Het aantal mensen dat een betalingsachterstand heeft is in het afgelopen jaar verder toegenomen. Hiermee wordt een trend voorgezet die zich al in 2008 inzette. Inmiddels blijkt uit een doorlopend onderzoek van het Bureau Krediet Registratie (BKR) dat maar liefst 112.800 mensen moeite hebben met het betalen van hun hypotheek.

Vorig jaar waren dat er nog ongeveer 1200 minder. Consumenten hebben een betaalachterstand als ze meer dan hondertwintig dagen te laat zijn met hun hypotheekbetaling. Hoewel de stijging aanzienlijk is, noemt het BKR de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar nog bemoedigend. In die periode zijn er ongeveer 1500 mensen met een betaalachterstand bij gekomen. Dat zijn er echter aanzienlijk minder dan in het eerste kwartaal van 2014, toen het aantal mensen met een betaalachterstand met 5800 toenam.

Volgens het BKR is het belangrijk om in de gaten te houden dat er nog 113.000 consumenten zijn die grote financiële problemen hebben. Dit zijn bijvoorbeeld even veel mensen als er wonen in een stad als Dordrecht. Het is dus niet zo dat de bemoedigende cijfers alleen maar goed nieuws betekenen.

Het BKR is in een optimale positie om onderzoek te doen naar financiële problemen van mensen: zij beheren de elektronische dossiers van mensen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Iedereen die een krediet in Nederland heeft afgesloten, wordt hierin vermeld. Ook wordt hierin opgenomen of iemand betalingsachterstanden heeft. BKR is een stichting zonder winstoogmerk.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021