Excite

Steeds meer mensen kloppen aan bij voedselbank

  • © Getty Images
Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de hulp van de voedselbank, zo blijkt uit cijfers van Voedselbanken Nederland. Het aantal mensen dat in 2014 aanklopte bij de voedselbank is met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In totaal hadden nu 94.000 mensen de hulp van de voedselbank nodig.

Uit een klantenanalyse van Voedselbanken Nederland blijkt dat ruim 40 procent van de gebruikers jonger was dan 18 jaar. Dat betekent dat 37.600 kinderen hun eten bij de voedselbank vandaan moesten houden. Meer dan 50 procent van de klanten is binnen een jaar ook weer weg, omdat ze dan zelf voor hun eerste levensbehoeften kunnen zorgen. Voedselbanken geven niet alleen eten, maar verwijzen mensen ook door naar gemeentelijke instanties, die mensen weer kunnen helpen om hun leven op orde te krijgen.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank zijn nog steeds hetzelfde. Hierbij wordt gekeken naar hoeveel geld iemand over heeft om te leven, nadat vaste lasten als huur, energie, water, aflossing van schulden en zorgkosten betaald zijn.

Volwassenen mogen in dat geval maximaal 180 euro per maand overhouden. Voor elke extra volwassene in hetzelfde huishouden komt daar nog een keer 60 euro bij. Per kind wordt gerekend met 50 euro per maand. Er zijn echter klanten bij de voedselbank die het met drie euro per week moeten doen. Inmiddels zijn er maar liefst 157 voedselbanken in Nederland die aangesloten zijn bij Voedselbanken Nederland. Bij deze organisatie werken tienduizenden vrijwilligers.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021