Excite

Studiefinanciering: zorgeloos je studie door

Vol verwachting begin je aan je studententijd. Je bent net klaar met je eindexamen en gaat voor het eerst op jezelf wonen. Je studententijd is een erg spannende periode waarin je veel nieuwe mensen zult ontmoeten, maar waarin je ook veel over jezelf te weten zult komen. Om iedereen de kans te geven dit mee te maken komt de overheid je tegemoet in je studiekosten door het geven van studiefinanciering.

Studiefinanciering: extra ondersteuning

Als je een voltijds of duale opleiding aan de hogeschool of universiteit gaat volgen, heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering wordt verschaft vanuit de overheid en wordt gezien als een tegemoetkoming in je studiekosten. Hiervoor kun je denken aan collegegeld, boeken en leefkosten zoals de huur van je kamer of de wekelijkse boodschappen. Aanmelding voor het hoger onderwijs gaat via Studielink. Via deze site geef je ook aan dat je aanspraak wil maken op je recht op studiefinanciering.

DUO

Studiefinanciering wordt geregeld vanuit DUO, eerder ook wel bekend als de IB groep. DUO zorgt namens de overheid dat jij iedere maand het juiste bedrag op je rekening krijgt gestort. Onder studiefinanciering valt het recht op een basisbeurs en een studentenreisproduct. Een basisbeurs geldt als prestatiebeurs. Dit betekent dat de beurs wordt omgezet in een gift wanneer je binnen een bepaalde tijd afstudeert. Een aanvullende beurs wordt gegeven wanneer je ouders onvoldoende inkomen hebben om jou te steunen of wanneer ook jij niet voldoende verdient om jezelf te onderhouden. Naast een aanvullende beurs kun je ook een extra bedrag per maand lenen bij DUO. De lening moet je na afloop van je studie binnen een bepaald termijn weer aflossen. Het rentepercentage over deze lening ligt over het algemeen erg laag.

Beursfraude

DUO ziet er streng op toe dat je wel aan alle voorwaarden voldoet om studiefinanciering te mogen ontvangen. Zo bestaat er een onderscheid in een beurs voor uitwonende en thuiswonende studenten. Uitwonenden ontvangen vanzelfsprekend een groter bedrag. Om te peilen of jij daadwerkelijk een uitwonende student bent, controleert DUO streng of je ook echt op het adres woont waarop je staat ingeschreven.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021