Excite

Toelatingen schuldsanering gelijk gebleven

Het aantal mensen dat via de rechtbank in de schuldsanering is toegelaten is het afgelopen jaar gelijk gebleven. Dat meldt directeur van Kredietbank Nederland Ger Jansma woensdag. In 2012 lag het aantal toelatingen op ongeveer 13.000 mensen. Dat cijfer komt overeen met het aantal toelatingen in 2011. Van alle mensen in de schuldsanering wordt ongeveer 75 procent begeleid door de Kredietbank. Het overige kwam van de aanvragen wordt vaak door advocatenkantoren begeleid. De cijfers hiervan zijn niet bekend.

Hypotheek schuldsanering

Het soort klanten van de Kredietbank is wel veranderd, zo geeft Jaarsma aan. De directeur ziet dat er een verschuiving is onder zijn klanten. Vroeger was de Kredietbank vooral hulp voor mensen met een gat in de hand. Steeds meer mensen die nu hulp zoeken zijn werkloos en zitten nog met een hypotheek. “Dit zijn lastige gevallen omdat een hypotheek vaak moeilijk te saneren is,”vertelt Jaarsma. “Dus moeten we een aanvraag bij de rechtbank doen voor een traject.”

Aanvragen schuldsanering gestegen

Ondanks dat het aantal toegelaten mensen bij de schuldsanering gelijk is gebleven, is het aantal aanvragen de afgelopen jaren steeds meer gestegen. Die aanvragen wordt echter lang niet altijd gehonoreerd. De schuldsanering is namelijk alleen bedoeld voor mensen die buiten hun schuld in de financiële problemen zijn gekomen, bijvoorbeeld doordat mensen hun baan zijn kwijtgeraakt bij een massaontslag. Anderen hebben een nieuw huis gekocht, maar krijgen hun oude woning niet verkocht en bezwijken zo onder dubbele lasten.

Wat is schuldsanering?

Een schuldsanering is een soort schuldhulpverlening die door de rechtbank is toegewezen. De bewindvoerder controleert drie tot vijf jaar lang de geldzaken van mensen met schulden. Die moeten van het absolute minimum rondkomen, al het geld dat overblijft gaat naar de schuldeisers. In de tussentijd kunnen de schuldeisers geen beslag leggen op bezittingen van de mensen. Hierdoor kunnen ze hun leven weer op orde krijgen. Als de schuldenaren zich tijdens de sanering aan hun verplichtingen houden, vervallen de schulden die nog openstaan.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021