Excite

Wilt u voordelig beleggen? Kijk dan goed uw jaaroverzichten na!

Uit onderzoek van buitenlandse adviesbureaus is gebleken, dat Nederlanders jaarlijks honderden miljoenen aan belastinggeld laten liggen. Het gaat hier om de ingehouden bronbelasting die men bij buitenlandse belastingdiensten laat liggen.

Onwetendheid

Door onwetendheid bij beleggers en slordigheid van banken, komen adviesbureaus uit op de constatering dat er nog altijd flinke bedragen van dividendbelasting achterblijven.

Dividendbelasting in eigen land

Als u zelf belegt, hoe kunt u hier dan het beste op letten? Bij ontvangen dividend en rente moet u allereerst een onderscheid maken tussen binnen- en buitenland. Als er binnenlandse dividendbelasting is ingehouden, kunt u dat bij de belastingaangifte verrekenen met de vermogensrendementsheffing dat onder box 3 valt. Op die manier wordt voorkomen dat de belastingplichtige dubbel belast wordt. Eerst wordt er 15 procent gehanteerd over het uitgekeerde dividend en vervolgens 30 procent over het fictieve rendement op zijn of haar vermogen.

Buitenlandse aandelen

Indien u buitenlandse aandelenof obligaties heeft, dan speelt allereerst mee waar het hoofdkantoor van het bedrijf waarin u belegt gevestigd is. Deze locatie bepaald de hoogte van de bronbelasting en of er sprake is van een belastingverdrag tussen Nederland en het desbetreffende land. Voor de meeste verdragen is er sprake van een percentage van 15 procent. Wanneer dit hoger is dan 15 procent dan kunt u het resterende deel dat wordt ingehouden op uw aandeel of obligatie terugvragen bij de buitenlandse belastingdienst.

Het terugvragen is een administratief omslachtigprocess en het is afhankelijk van de ingehouden bronbelasting of het rendabel is of niet, maar het is de moeite waard om uit te zoeken wat voor u van toepassing is.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021