Excite

WOZ-waarde van je woning: wat is het en wat kun je ermee?

In januari of februari ontvangt elke huiseigenaar een WOZ-beschikking van de gemeente. Hierop staat wat de WOZ-waarde van zijn of haar huis is. Deze waarde bepaalt deels de hoogte van de te heffen belastingen. Het is een schatting van de marktwaarde, die de gemeente maakt op basis van verkoopgegevens van huizen in de omgeving.

Wat betekent de WOZ-waarde voor aanslagen?

De WOZ-waarde van een huis wordt gebruikt als grondslag voor het heffen van belastingen. Des te hoger de WOZ-waarde van een huis, des te hoger de te heffen belastingen. De WOZ-waarde is belangrijk voor de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait, de watersysteemheffing, afvalstoffenheffing, rioolheffing en de erf- of schenkbelasting.

WOZ-waarde bepalen

Om tot een accurate WOZ-waarde te komen, neemt de gemeente een waardepeildatum. Dit is altijd de eerste dag van januari van het voorgaande jaar. Voor de aanslag van 2012 wordt dus als waardepeildatum 1 januari 2011 uitgekozen. Door gegevens over de ligging, de oppervlakte en de inhoud naast elkaar te zetten, komt men tot een schatting. In de praktijk ligt die schatting vaak wat lager dan de daadwerkelijke marktwaarde. Het kan echter ook zijn dat de WOZ-waarde veel hoger uitvalt. In dat geval kun je via de gemeente het taxatierapport opvragen. Daarin staat precies waar wel en geen rekening mee is gehouden. Op basis daarvan kun je bezwaar aantekenen.

Referentiehuizen en marktwaarde

Het kan bijvoorbeeld zijn dat er referentiehuizen gebruikt zijn die eigenlijk helemaal niet vergelijkbaar zijn met jouw woning. Marktomstandigheden tellen vaak niet zo zwaar; vermijd die dan ook in het bezwaar. Die zijn eigenlijk alleen relevant als je de woning zelf niet al te lang geleden voor een bepaald (lager) bedrag verkocht hebt.

Teken bezwaar aan

Bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde heeft vaak zin, zeker als je goede argumenten hebt. Op internet zijn veel voorbeeldbrieven te vinden waarmee binnen een minuut of tien een goed bezwaarschrift in elkaar gezet kan worden. Maak er gebruik van, want gemiddeld levert elke 10.000 euro die je eraf kunt halen zo'n 60 euro per jaar op. Dat is snel verdiend!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2019