Excite

Zes miljard bezuinigingen zijn een feit

De coalitie heeft dinsdag een akkoord bereikt over zes miljard bezuinigingen. Minister Dijsselbloem is blij met de afspraken tussen zijn partij de PvdA en de VVD. “Ik ben tevreden dat we er op dit moment al uit zijn,” vertelde de minister. Exacte details over de bezuinigingen zijn er nog niet; daarvoor moeten we wachten tot Prinsjesdag.

Bezuinigingen

Vice-premier Lodewijk-Asscher zei na afloop van het overleg over de bezuinigingen, dat hij niet op details kan ingaan. “Het is duidelijk dat we er in coalitieverband uit zijn. Nu moet het nog door de ministerraad en dan gaat het naar de drukker. We kunnen over de inhoud niets zeggen.”

Meer belasting

Ondanks dat de politici nu niets kwijt kunnen over het soort bezuinigingen, was in grote lijnen al duidelijk waar de zes miljard vandaan moeten komen. Meer dan de helft komt uit een pakket waarover het kabinet in het voorjaar al overeenstemming bereikte, maar dat door het sociaal akkoord tijdelijk in de ijskast verdween. Zo zal iedereen iets meer belasting gaan betalen, en wordt er een nullijn voor ambtenaren ingesteld. Er zal ook wordne gesneden in toeslagen.

EU-afspraken

De bezuinigingen waren nodig om onder het begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product te blijven. Dat is een een regel vanuit EU-afspraken. Deze week wordt de hele begroting voor 2014 afgemaakt. Op Prinsjesdag worden de plannen gepresenteerd; dat is op 17 september.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021