Excite

Heb jij recht op zorgtoeslag?

Nederland kent een aantal toeslagen, tegemoetkomingen voor te maken kosten. Een van die toeslagen is zorgtoeslag. Die toeslag is een tegemoetkoming voor de (verhoogde) kosten voor de zorgverzekering. Veel Nederlanders hebben recht op die toeslag, maar niet iedereen weet of dat voor hem of haar ook geldt en hoe deze toeslag aan te vragen is.

Voor wie is de zorgtoeslag?

Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet je 18 jaar of ouder zijn. Mensen onder de 18 jaar zijn namelijk vaak automatisch meeverzekerd met hun ouders. Dat betekent dat er geen extra premie betaald hoeft te worden en dat er dus geen reden is om zorgtoeslag te verstrekken. Een tweede eis is dat je een Nederlandse zorgverzekering hebt. In principe is dit een verplichting, maar er worden uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld voor mensen die gemoedsbezwaard zijn. Ook wordt niet streng gecontroleerd op het wel of niet hebben van een zorgverzekering, dus er zijn in Nederland nog steeds mensen die geen zorgverzekering hebben.

Hoogte van je inkomen en zorgtoeslag

Een belangrijke eis is bovendien dat je inkomen niet te hoog is. De overheid gaat er vanuit dat mensen die meer dan 35.059 euro per jaar verdienen, hun zorgverzekering zelf kunnen betalen en hier geen toeslagen voor nodig hebben. Wie een fiscaal partner heeft, mag gezamenlijk niet meer verdienen 51.691 euro. Ga je meer verdienen, dan is het belangrijk te controleren of je nog recht hebt op de toeslag. Als dat niet het geval is, moet je het namelijk terugbetalen. Doe je dit te laat, dan moet je bovendien rente betalen.

Aanvragen van zorgtoeslag

Als je aan deze eisen voldoet én de Nederlandse nationaliteit hebt of in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning, dan kun je via de website van de Belastingdienst zorgtoeslag aanvragen. Vul de gegevens zo correct mogelijk in en je ontvangt een brief waarin staat hoeveel je krijgt en wanneer je de zorgtoeslag voor het eerst ontvangt.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021