Excite

Snel je zorgtoeslag berekenen

In Nederland is het afsluiten van een zorgverzekering verplicht. Vroeger was de keuze eenvoudig; je zat in het ziekenfonds of je was particulier verzekerd. Tegenwoordig is er maar één soort en die is flink duurder dan de verzekeringen van vroeger. Gelukkig is er nu ook een tegemoetkoming. Hoeveel? Ga je zorgtoeslag berekenen en je weet het!

Voorwaarden voor zorgtoeslag

Hoewel iedereen in Nederland een zorgverzekering moet afsluiten, heeft niet iedereen recht op zorgtoeslag. Dat heb je alleen als je voldoet aan een aantal eisen. Zo moet je 18 jaar of ouder zijn, een Nederlandse zorgverzekering hebben afgesloten, de Nederlandse nationaliteit hebben en minder verdienen dan 35.059 euro per jaar. Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel een geldige verblijfsvergunning, dan kom je ook in aanmerking voor zorgtoeslag. Heb je een fiscaal partner, dan wordt rekening gehouden met je gezamenlijke inkomen. Dit mag niet hoger zijn dan 51.691 euro. Let op: deze bedragen worden jaarlijks aangepast. Hierdoor kan het zijn dat je - ondanks een gelijkblijvend inkomen - ineens geen recht meer hebt op zorgtoeslag.

Zorgtoeslag online berekenen

Je zorgtoeslag berekenen kun je online doen. Daarvoor is een speciale proefberekening te vinden op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook direct het aanvraagprogramma invullen. Op basis van die gegevens bepaalt de Belastingdienst of je recht hebt op zorgtoeslag en zo ja, op welk bedrag. Hiervoor moet je het volgende bij de hand hebben: een aantal persoonlijke gegevens, je BSN nummer, je jaarinkomen en eventueel het inkomen van je partner. Voor het versturen van de aanvraag heb je je DigiD inlogcode en wachtwoord nodig. Hiermee wordt je aanvraag via een beveiligde verbinding verstuurd.

Bijzondere situaties

Je zorgtoeslag berekenen kan iets anders in zijn werk gaan als er sprake is van een bijzondere situatie. Dit kan zijn als je gedetineerd bent, maar ook als je militair bent. Andere bijzondere omstandigheden zijn er wanneer je gemoedsbezwaard bent of wanneer je een buitenlandse student bent. In al deze situaties gelden andere - soms aanvullende - regels.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021