Excite

Zorgverzekering fraude harder aangepakt

Zorgverzekeraars gaan fraudeurs harder aanpakken. Ook wordt fraude beter onderzocht. Daarvoor zullen zorgverzekeraars een register bijhouden wie er in het verleden heeft geprobeerd te frauderen met verzekeringen. Door een brede samenwerking met Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars en het Openbaar Ministerie hopen de verzekeraars fraude zoveel mogelijk in te perken.

Zorgkosten frauderen

De zorgverzekeraars vermoeden dat mensen die in het verleden bijvoorbeeld een diefstal hebben verzonnen om geld te innen bij de verzekeraar, eerder geneigd zijn om ook met zorgkosten te frauderen. Ook kan het vermoedens van zorgfraude bevestigen, als in het verleden ook onrechtmatigheden zijn gebleken.

Geld besparen

Het opsporen van fraude kan in de toekomst veel geld besparen. Justitie schatte tien jaar geleden dat jaarlijks voor ruim twee miljard euro aan zorgfraude wordt gepleegd. Ter vergelijking, de afgelopen jaren is de ontdekte zorgfraude ruim onder de 200 miljoen euro gebleven. Het gaat dan onder meer om onterecht ingediende declaraties, vervalste recepten en misbruik van persoonsgebonden budgetten. De fraude wordt gepleegd door zowel consumenten als door zorginstellingen en medisch specialisten. Bijvoorbeeld door niet uitgevoerde behandelingen of te hoge bedragen te declareren.

Video

In deze video wordt het systeem van de zorgverzekering nog een keer goed in beeld gebracht.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020