Excite

Zorgverzekering kind: hier let je op

Iedere Nederlander is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Een zorgverzekering voor een kind werkt echter iets anders dan een zorgverzekering voor volwassenen; kinderen tot 18 jaar mogen gratis meeverzekerd worden met ouders. Maar wat is dan wel en niet verzekerd? En waar let je op bij het kiezen van een verzekering?

Basis versus aanvullend

Een speciale zorgverzekering voor een kind afsluiten is niet nodig; je kinderen zijn automatisch meeverzekerd. Maar de kosten voor kinderen zijn niet altijd gelijk aan die van ouders. Daarom kan het lonen om goed te kijken hoe je verzekerd bent en in hoeverre het loont om de kinderen of bij de ene, of bij de andere ouder mee te verzekeren.

Basisverzekering

Veel zorg waar kinderen mee te maken krijgen, wordt verzekerd via de basisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan bezoekjes aan de huisarts, een verblijf in het ziekenhuis, het gebruik van medicijnen en hulpmiddelen, ziekenvervoer, logopedie en een bepaalde mate van fysiotherapie en dyslexiezorg. Als je zelf een basisverzekering hebt en je laat je kinderen daarop meeverzekeren, dan worden kosten voor bovenstaande aspecten in ieder geval vergoed.

Aanvullende verzekering

Veel kinderen maken echter ook andere kosten. Denk bijvoorbeeld aan een flapoorcorrectie, een bril of een plaswekker. Die kosten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Daarvoor moet je een aanvullende verzekering nemen. Dat geldt ook voor de meeste tandgerelateerde kosten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een beugel. Natuurlijk betekent dit niet dat je maandelijks een fortuin kwijt moet zijn aan de zorgverzekering; je kunt één ouder aanvullend laten verzekeren en de kinderen op die polis bij laten schrijven.

Kijk naar de leeftijd

Verder is het belangrijk om bijvoorbeeld jaarlijks even te kijken of de zorgverzekering voor het kind nog voldoende dekkend is. Tot ongeveer tien jaar is een uitgebreide dekking voor tandheelkundige zorg misschien nog niet nodig, maar daarna wel. En andersom kan misschien die dekking voor een plaswekker na een jaar of 10 niet meer nodig zijn.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021