Excite

Een zorgverzekering vergelijken loont

De zorgverzekering verzekert ons tegen allerlei ziektekosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor het basispakket van de zorgverzekering. Deze standaardverzekering dekt de kosten van huisarts, ziekenhuis en apotheek.

Basispakket vergoedt kosten gezondheidszorg

Met het basispakket wil de overheid de bevolking enige zekerheid bieden bij ziekte of ongeval. Het basispakket vergoedt immers het grootste deel van onze gezondheidszorg. Het is de overheid die jaarlijks beslist wat er in het basispakket wordt opgenomen. De zorgverzekeraars hebben op hun beurt de verplichting iedere kandidaat-verzekerde te accepteren, ongeacht leeftijd of gezondheidssituatie. Mensen met een laag inkomen, kunnen de kosten van het basispakket zorgverzekering deels vergoed krijgen door de overheid door middel van de zorgtoeslag.

Basispakket niet voor alle medische zorgen

Premies voor zorgverzekering vergelijken loont. Omdat het basispakket lang niet alle medische zorgen vergoedt, werd er ook een aanvullende verzekering in het leven geroepen. Zo is er een extra verzekering die de tandartskosten vergoedt vanaf achttien jaar. In tegenstelling tot het basispakket, zijn het de zorgverzekeraars die beslissen wat er allemaal in hun aanvullende zorgverzekeringspakket is opgenomen. Een aanvullende zorgverzekering is, in tegenstelling tot het basispakket, niet verplicht. Je kunt dus voor deze aanvullende verzekering ook geweigerd worden.

Zorgverzekering vergelijken loont

Wanneer je de premies van het basispakket zorgverzekering van de verschillende aanbieders met elkaar wilt gaan vergelijken, moet je uiteraard wel weten welke aanbieders er allemaal zijn. Hieronder een selectie:

  • Univé
  • Menzis
  • CZ
  • OHRA
  • FBTO

Let uiteraard bij het vergelijken van de aanvullende verzekeringen op dat de pakketten met elkaar vergelijkbaar zijn. Niet alleen wat betreft het verzekerde, maar ook zeker betreft de voorwaarden!

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2021