Excite

De ins en outs van de zorgverzekeringswet

Voor 2006 waren er twee manieren om van zorg verzekerd te zijn: particulier of ziekenfonds. Met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 kwam daar een einde aan. Die wet regelt ook op dit moment nog alles dat te maken heeft met de zorgverzekering. Wil je weten wat wel en niet mag, dan moet je daarvoor deze wet bekijken.

Wat houdt de zorgverzekeringswet in?

De zorgverzekeringswet is in januari 2006 ingevoerd en wordt ook wel de zvw genoemd. Deze wet stelt dat iedereen die verzekerd is voor de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), een Nederlandse zorgverzekering moet hebben. Het gaat hierbij dus niet alleen om mensen die in Nederland wonen, maar ook om mensen die in het buitenland wonen, maar hun salaris vanuit Nederland krijgen. Denk bijvoorbeeld aan expats die voor hun werk bij een Nederlands bedrijf voor een bepaalde periode in het buitenland zijn.

De basisverzekering

In de zvw is ook opgenomen welke dingen wel en niet gedekt worden door de zorgverzekering. Hierbij gaat het om de basisverzekering. Die moet bij alle verzekeraars hetzelfde zijn, of tenminste dezelfde basiselementen bevatten. Dit garandeert dat iedereen in Nederland tenminste op een basisniveau verzekerd is.

Nominale premie zorgverzekering

De zvw bepaalt niet alleen waarvoor je verzekerd bent, maar ook wat de nominale premie is. Dit hoeft overigens niet de premie te zijn die je ook betaalt; verzekeraars kunnen van deze nominale premie afwijken. De wet bepaalt ook hoeveel werkgevers bijdragen aan de zorgverzekering, dit is meestal een percentage van het inkomen. Tot slot bepaalt de wet wat de bijdrage van de overheid is; zij betalen namelijk ook een deel van de kosten voor de zorgverzekering.

Aanpassingen in de zorgverzekeringswet

Hoewel het principe van de zorgverzekeringswet sinds 2006 niet veranderd is, zijn de voorwaarden, bedragen en percentages wel aangepast. Zo is de nominale premie alleen tussen 2011 en 2012 al met meer dan 100 euro gestegen. De inkomensafhankelijke bijdrage is daarentegen weer een klein beetje gedaald. Hierdoor kunnen de kosten voor burgers per jaar flink verschillen.

Holland - Excite Network Copyright ©1995 - 2020